Màxima agilitat per un món en canvi constant

Avui, la rapidesa de la dinàmica dels negocis degut als canvis constants i a la seva imprevisibiltat i complexitat requereixen de sistemes d'informació que facilitin que les empreses operin amb la màxima agilitat.
Llegir més

LES 3 CLAUS PER A LES ORGANITZACIONS ÀGILS

Percebre a temps

Percebre a temps

Decidir Intel·ligentment

Decidir intel·ligentment

Executar ràpidament

Executar ràpidament

Solucions per a una organització àgil

Analytics and Big Data

L’ús massiu dels dispositius mòbils, de les xarxes socials, els nous hàbits de consum i la creixent sensorització de l’entorn estan generant noves fonts de dades massives a gran velocitat. Les organitzacions capdavanteres són les que aprofiten aquest nou paradigma per convertir aquestes dades en informació útil, en coneixement.

Saber més
People and Knowledge Tech

El coneixement i el talent de les persones s'està desenvolupant constantment, però les organitzacions gasten milions desenvolupant les seves estratègies de negoci i de canvi organitzatiu i sovint els resultats no estan a l’alçada de les expectatives. Quin és el repte? Alinear les persones i l’estratègia amb l’execució.

Saber més
Applications and Enterprise Mobility

En un món complex i canviant com l'actual, les organitzacions han de ser àgils i adaptar-se amb celeritat als canvis del seu entorn. En aquest context, les organitzacions han de dotar-se dels processos, de les tecnologies i de la formació de les persones que permetin millorar la seva flexibilitat i eficiència a curt, mig i llarg termini.

Saber més
Cloud and Managed Services

La dinàmica actual dels negocis, sotmesa a canvis constants, requereix tenir l’habilitat d’adaptar-se ràpida i eficaçment davant qualsevol canvi a l'entorn. Les TI tenen la oportunitat d'esdevenir-se el motor que aporti agilitat al negoci com mai abans amb un model híbrid que combini solucions en cloud, equips “on-premise”, serveis gestionats i consultoria.

Saber més

Més de 150 professionals amb tot el coneixement d'avantguarda de la UPC al teu servei

Contacta

Notícies d'actualitat

Clients

  • UOC
  • Corporació Sanitària Parc Taulí
  • Grífols
  • Govern d'Andorra
  • Generalitat de Catalunya
  • Generali
  • Blanquerna
  • Fundació Escoles Garbí
  • Asepeyo
  • Aqualogy

Subscriu-te a les nostres comunicacions