Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Política de privacitat

Política de privacitat

UPCnet garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal.

El fet d’omplir qualsevol formulari i enviar-lo a UPCnet suposa que l’Usuari consenteix que les dades facilitades s’incloguin a les bases de dades de l’entitat i siguin tractades d’acord amb la finalitat de gestionar la petició de la qual es tracti, remetre-li informació per qualsevol mitjà, inclòs l’enviament de comunicacions comercials o de màrqueting a través de mitjans electrònics (correu electrònic, etc.) sobre solucions, productes i serveis propis que millor s’ajustin al seu perfil particular.

La falta de comunicació d’una única dada que s’assenyala al formulari com obligatòria suposarà la impossibilitat de tramitar la petició de la qual es tracti.

En el cas que l’Usuari de la web remeti a UPCnet el seu currículum vitae o complimenti un formulari amb la finalitat de participar en un procés de selecció posem al seu coneixement que les dades de caràcter personal voluntàriament facilitades, així com totes aquelles dades que es derivin i puguin recaptar-se en el curs del procés de selecció, són incorporades en un fitxer titularitat d'UPCnet S.L.U., la finalitat del qual és la selecció de personal. Amb l’enviament del currículum vitae l'Usuari autoritza a l’empresa UPCnet al citat tractament així com a la cessió del mateix a la Universitat Politècnica de Catalunya i a les empreses amb les que UPCnet subscrigui contractes de serveis, amb l’objectiu de facilitar la gestió interna de cerca i selecció de candidats i la mobilitat curricular entre les entitats. Les dades de l'Usuari seran conservades en el citat fitxer de cara a futurs processos de selecció que puguin ajustar-se a les característiques del seu perfil, a no ser que manifesti la seva negativa en el termini d'un mes. També us informem que per donar compliment al principi de qualitat de les dades, regulat en l'article 4 de la LOPD, procedirem a eliminar definitivament el currículum vitae del nostre fitxer un cop hàgin transcorregut 2 anys des de la recepció del mateix.

L’Usuari és l’únic que respon de la veracitat i correcció de les dades enviades a UPCnet que hauran de referir-se a la seva pròpia persona i que seran cancel·lades un cop deixin de ser necessàries per a la finalitat a la qual es destinen.

Per exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei LOPD, l'Usuari pot dirigir-se mitjançant carta a UPCnet, S.L.U, Ref. Protecció de dades, Edifici Vèrtex, Plaça Eusebi Güell 6, Planta S1, 08034 Barcelona, o bé mitjançant correu electrònic a lopdPolítica de dades d'UPCnetupcnet.es Subject. "Protecció de dades", acreditant degudament la seva identitat.

Per últim, UPCnet informa a l’Usuari que pot procedir a recollir dades de navegació no qualificades com de caràcter personal, tals com el tipus de navegador, sistema operatiu utilitzat, nombre de visites, pàgines visitades, etc. Tal informació serà utilitzada únicament amb finalitats estadístiques.